17/11/2016 In Lịch Treo

In Lịch Treo

QUY CÁCH:

Kích thước thành phẩm : Theo yêu cầu của quý khách
In theo file thiết kế
Chất liệu: Giấy mỹ thuật, Giấy Couche, Giấy Fort tùy theo yêu cầu của quý khách

Quý khách cần cung cấp đầy đủ số lượng, kích thước và hình dạng  của sản phẩm để chúng tôi  có thể báo giá sớm nhất và tốt nhất cho quý khách

Bảng giá 1 số mẫu kích thước và định lượng giấy chuyên sử dụng:

 

Tagged on: